HOEK 38

HOEK 38 is een ontmoetingsplek voor kennismakers uit Vlaanderen en ver daarbuiten. Een Habitat voor Onderzoek en Kennis.
Dat is HOEK 38.

Previous slide
Next slide
Trappenhal
Inkomhal
Zitruimte

HOEK 38 is een van de twee symmetrische hoekpanden die in 1880 verrezen op de hoek van de Leuvenseweg en de Parlementsstraat in Brussel. Ze vormen een echo van het ereplein aan de achterzijde van het Paleis der Natie, er vlak tegenover.

Het statige pand biedt een ideale omgeving voor kunst en wetenschap om elkaar te ontmoeten. Daarom schakelden we twee kunstenaars in voor de aankleding. In de inkomhal en trappenhal kunnen bezoekers zich vergapen aan de string curtains van de Duitse kunstenares Erika Hock. Hans Wuyts ontwierp dan weer bijzondere deurklinken voor de zalen.

De bewoners

Vandaag is HOEK 38 de thuisbasis van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, NCP Flanders en het Vlaams Supercomputer Centrum.

FWO

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) stimuleert en ondersteunt door financiële middelen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. Met de financiële middelen die het FWO ter beschikking krijgt – hoofdzakelijk van de Vlaamse Regering – subsidieert het mandaten en onderzoeksprojecten, infrastructuur, reisbeurzen en internationale wetenschappelijke samenwerking.

website FWO

NCP

Het FWO en het Agentschap Innoveren & Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020 en Horizon Europe. De NCP-adviseurs treden naar buiten onder de noemer van NCP Flanders.

Nationale Contactpunten zijn nationale structuren die opgericht zijn en gesubsidieerd worden door de overheden van de 27 EU-lidstaten en de landen geassocieerd met het kaderprogramma. NCP’s ondersteunen onderzoekers bij de voorbereiding en opvolging van hun aanvraag. Daarnaast fungeren ze als informatieluik tussen de onderzoekers, de European Liaison Officers in de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, de Europese Commissie en iedereen met interesse in het kaderprogramma.

NCP Flanders streeft ernaar om de Vlaamse onderzoeksgemeenschap tijdig en gepast te informeren over de programma’s onder Horizon 2020 en Horizon Europe. De hoofddoelstelling is de participatie en succesgraad van de Vlaamse aanvragers in Horizon Europe te verhogen.

website NCP Flanders

VSC

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel samenwerkingsverband tussen de 5 Vlaamse universiteiten en hun associaties. Het consortium groepeert knowhow in wetenschappelijk en technisch rekenen (inclusief high-performance computing, high-throughput computing, cloud computing en data processing) in Vlaanderen en huisvest infrastructuur in 4 hubs: aan de UAntwerpen, de VUB, de UGent en de KU Leuven.

Het VSC stimuleert het gebruik van wetenschappelijk en technisch rekenen in de Vlaamse academische en bedrijfswereld. Om dat te ondersteunen, biedt het infrastructuur, training en dienstverlening aan. Daarnaast fungeert het VSC als hefboom om het belang en de maatschappelijke meerwaarde van wetenschappelijk en technisch rekenen te promoten.

website VSC

Op zoek naar een werk- of vergaderzaal?

HOEK 38 telt 7 vergaderzalen en 1 groot auditorium. Die stellen we ter beschikking voor wetenschappelijke samenkomsten van academisch niveau.

naar het overzicht